இதுவரை சிந்தித்ததுண்டா?

நமக்கு ஒரே ஒரு தாய் இருக்க, நாம் வணங்குவதற்கு  மட்டும் ஏன் இத்தனை தெய்வங்கள்?

Continue reading

Advertisements